ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ARTOZA 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ

  • Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

    ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Με την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα την παρουσίασή μου στην ΑΡΤΟΖΑ 2019.

 

Επαλήθευση συμμετοχής