Τι είναι το σιρόπι γλυκόζης ;


Τι είναι το σιρόπι γλυκόζης ;

Τι είναι το σιρόπι γλυκόζης και από τι παρασκευάζεται;

Το σιρόπι γλυκόζης είναι ένα διάλυμα (ως 80%) γλυκόζης σε νερό. Συνήθως παρασκευάζεται από ενζυμική υδρόλυση αμύλου που είναι πολυμερές της γλυκόζης. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται άμυλο από σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτα ή από άλλα φυτά. Η αναγραφή της προέλευσης του αμύλου από τον παραγωγό στην ετικέτα δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Ωστόσο, λόγω της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αλλεργιογόνα, όταν το σιρόπι γλυκόζης προέρχεται από σιτάρι, αυτό πρέπει να αναγράφεται.
Το σιρόπι γλυκόζης είναι λιγότερο γλυκό από την κανονική ζάχαρη, αλλά έχει αρκετά τεχνολογικά πλεονεκτήματα στη βιομηχανία τροφίμων.

+ There are no comments

Add yours