ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως συντάχτηκε μετά τις εκλογές. 

Πρόεδρος:  Υποκαμισάς Άγγελος 


Αντιπρόεδρος Α’:  Σακολέβας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Β’: Λασκαρίδης Σωτήρης   

Γραμματέας: Χριστοφορίδης Ιωάννης 

Αναπληρωτής Γραμματέας: Πάνος Μιχάηλ

Υπεύθυνος Τομέα Κεντρικής Ελλάδας: Σχουλής Νικόλαος 

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Λιμπαντιτζής Κωνσταντίνος 

Ταμίας: Τσαμπάζης Δαμιανός 

Υπεύθυνος Κρήτης: Κουμάκης Κωνσταντίνος 

Υπεύθυνος Νήσων: Ζουμής Δημήτριος

Μέλος : Νταλαμπίρας Ιωάννης

Τα μέλη της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος