ΑΡΤΟΖΑ 2015


ΑΡΤΟΖΑ 2015

Η 14η ΑΡΤΟΖΑ ανήκει πλέον στο παρελθόν !!!!
μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση !!!

ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Λέσχης που ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν στην μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου !!!!

Τα μέλη της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος
Τα μέλη της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος
Βράβευση του Γιάννη Μαρίνη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Γιάννη Μαρίνη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Παναγιώτη Νικολαίδη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Παναγιώτη Νικολαίδη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση της Λίντα Τούρκου για τη συμμετοχή της στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση της Λίντα Τούρκου για τη συμμετοχή της στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Νίκου Σχουλή για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Νίκου Σχουλή για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Κώστα Κουμάκη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Κώστα Κουμάκη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Αντώνη Κάραλη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Αντώνη Κάραλη για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Γιώργου Αγαπητού για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Γιώργου Αγαπητού για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Γιάννη Νταλαμπίρα για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Βράβευση του Γιάννη Νταλαμπίρα για τη συμμετοχή του στο εργοστάσιο σοκολάτας από τον Νίκο Τσιφλικιώτη
Εξέλιξη του Κώστα Κουμάκη από δόκιμο μέλος της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος σε τακτικό μέλος
Εξέλιξη του Κώστα Κουμάκη από δόκιμο μέλος της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος σε τακτικό μέλος
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Miki Ninic, Πρέσβη της Λέσχης Chef Association Σερβίας
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Miki Ninic, Πρέσβη της Λέσχης Chef Association Σερβίας
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Αθανάσιου Γιαλούρη, Αντιπρόεδρος FORUM Α.Ε.
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Αθανάσιου Γιαλούρη, Αντιπρόεδρος FORUM Α.Ε.
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Γιάννη Γλύκου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας ζαχαροπλαστών Ελλάδος
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Γιάννη Γλύκου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας ζαχαροπλαστών Ελλάδος
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Μιχάλη Μούσιου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας αρτοποιών Ελλάδος
Ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος του Μιχάλη Μούσιου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας αρτοποιών Ελλάδος