ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΥΣΤΙΚΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ

  • Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

    ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Με την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα την συμμετοχή μου.

 

Επαλήθευση συμμετοχής