Αίτηση Συμμέτοχης Για Την Ανάδειξη Νέου Δ.Σ

Εκλογές

ΝΕΟΥ ΔΣ

Αίτηση Συμμέτοχης Για Την Ανάδειξη Νέου Δ.Σ

  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετέχω στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 2020/2023
 

Επαλήθευση συμμετοχής