ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως συντάχτηκε μετά τις εκλογές. 

Πρόεδρος:  Υποκαμισάς Άγγελος 


Αντιπρόεδρος Α’:  Νικολαίδης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Β’: Σωτήρης Λασκαρίδης  Υπεύθυνος Τομέα Αθηνών

Γραμματέας:   Γιάννης Χριστοφίδης

Αναπληρωτής Γραμματέας: Πάνος Μιχάλης 

Υπεύθυνος Τομέα Κεντρικής Ελλάδας: Νικόλαος Σχουλής

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Λιμπαντιτζής Κων/νος 

Ταμίας:               Τσαμπάζης Δαμιανός 

Υπεύθυνος Κρήτης:  Κουμάκης Κων/νος 

Υπεύθυνος Νήσων: Ζουμής Δημητηρης

Μέλος : Νταλαμπίρας Ιωάννης

Τα μέλη της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος